Skip to content

Terminarz Okręgowych Imprez Wędkarskich 2022 rok

Dyscyplina spławikowa

Dyscyplina feederowa

Dyscyplina podlodowa

Dyscyplina spiningowa

Dyscyplina muchowa

Dyscyplina karpiowa

Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży

Zawody inne

UWAGA:

  1. OKS sugeruje, aby każda drużyna startująca w zawodach Okręgowych delegowała sędziego ze swojego koła.
  2. Zgłoszenia zawodników do zawodów okręgowych odbywają się zgodnie z komunikatami zamieszczanymi na stronie www.pzwszczecin.com. W przypadku braku zgłoszenia w podawanym terminie organizator nie dopuści zawodnika do zawodów.
  3. W zawodach z łodzi – łodzie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
  4. OKS informuje, iż Koła organizujące zawody poza wodami, których są gospodarzem powinny uzyskać zgodę Koła PZW będącego gospodarzem danej wody i zgłosić się ten fakt do biura OPZW Szczecin.
  5. OKS prosi Koła o powstrzymanie się od organizacji zawodów kołowych w danej dyscyplinie w terminie zawodów okręgowych w tej dyscyplinie.

 

Informacji w sprawach dotyczących poszczególnych dyscyplin udzielają następujące osoby:

DYSCYPLINA SPŁAWIKOWAMieczysław Bender501-050-798
DYSCYPLINA SPINNINGOWAArtur Bącik602-831-633
DYSCYPLINA MUCHOWAPrzemysław Żurowski608-346-606
DYSCYPLINA FEDDERJakub Szemraj504-797-528
Przewodniczący Kolegium SędziowskiegoKrzysztof Murawski505-595-423