Skip to content

Terminarz Okręgowych Imprez Wędkarskich 2021 rok

UWAGA:

  1. OKS sugeruje, aby każda drużyna startująca w zawodach Okręgowych delegowała sędziego ze swojego koła.
  2. Zgłoszenia zawodników do zawodów okręgowych odbywają się zgodnie z komunikatami zamieszczanymi na stronie pzwszczecin.com. W przypadku braku zgłoszenia w podawanym terminie organizator nie dopuści zawodnika do zawodów.
  3. W zawodach z łodzi, łodzie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
  4. OKS informuje, iż Koła organizujące zawody poza wodami, których są gospodarzem są zobowiązane uzyskać pisemną zgodę Koła PZW będącego gospodarzem danej wody i zgłosić się ten fakt do biura OPZW Szczecin z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  5. Wszystkich chętnych na kurs sędziowski prosimy o zgłoszenie się do biura OPZW Szczecin najpóźniej do 10.02.2020
  6. OKS prosi Koła o wstrzymanie się od organizacji zawodów kołowych w danej dyscyplinie w terminie zawodów okręgowych
  7. Łowisko Odra Wyspa Pucka jest całkowicie wyłączone z wędkowania i organizacji zawodów wędkarskich w okresie od 1-10.05.2019 z uwagi na zawody rangi krajowej.

 

Informacji w sprawach dotyczących poszczególnych dyscyplin udzielają następujące osoby:

DYSCYPLINA SPŁAWIKOWAMieczysław Bender501-050-798
DYSCYPLINA SPINNINGOWAArtur Bącik602-831-633
DYSCYPLINA MUCHOWAPrzemysław Żurowski608-346-606
DYSCYPLINA FEDDERJakub Szemraj504-797-528
Przewodniczący Kolegium SędziowskiegoKrzysztof Murawski505-595-423