Skip to content

Rzeka Odra Obwód nr 5

UWAGA: Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny i Kanał Regaliczka.