Skip to content

Ankieta

DRODZY WĘDKARZE!
We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie prowadzimy badania ankietowe pt. „Opinie, preferencje i potrzeby wędkarzy w obliczu
zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2”. Ankieta jest w pełni anonimowa i służy wyłącznie celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako
formy rekreacji i zjawiska społecznego oraz zmieniających się potrzeb i preferencji samych wędkarzy. Ankietę można wypełnić klikając w poniższy
link.

https://forms.gle/chjw3NB1Xfb9iWT5A

Serdecznie zapraszamy wszystkich wędkarzy do wypełnienia tego krótkiego zestawu pytań ankietowych. Efektem naszych dotychczasowych badań jest m.in. publikacja dotycząca potrzeb motywujących wędkarzy oraz ich preferencji postępowania ze złowionymi rybami (https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111055).