Ankieta

DRODZY WĘDKARZE!

We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzimy kolejne badania ankietowe.

Zwracamy się do z prośbą o udział i pomoc przy badaniach naukowych obejmujących postrzeganie przez różne grupy społeczne nowych trendów charakteryzujących uprawianie wędkarstwa w Polsce. Analiza zebranych danych będzie wykorzystana przy opracowaniu publikacji naukowych z zakresu rybactwa i socjologii, jak również skierowana będzie do szerokiego odbiorcy w formie artykułów popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach, seminariach i szkoleniach.

Wersję online ankiety znajduje się w linku poniżej: “Cechy osobowościowe, uwarunkowania psychospołeczne oraz system motywacyjny osób uprawiających rekreację wędkarską”.

Badanie to służy wyłącznie celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.

Ankietę można wypełnić klikając w poniższy link link:

http://ankiety.infish.com.pl/ankieta/3/e91df069cb5189943497c68109d9aef0

Zapraszamy wszystkich wędkarzy do wypełnienia arkusza.