Skip to content

Jak uzyskać Kartę Wędkarską?

 

– krok po kroku jak uzyskać Kartę Wędkarską –

  1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawionej do opieki (która ma kartę wędkarską i aktualne opłaty na dany rok kalendarzowy).
  2. Aby uzyskać Kartę Wędkarską należy udać się do Koła PZW na terenie swojego powiatu (wykaz Kół na naszej stronie – w zakładce KOŁA PZW SZCZECIN)             w celu ustalenia terminu przeprowadzenia Egzaminu na Kartę Wędkarską.

KOSZT EGZAMINU na KARTĘ WĘDKARSKĄ :

– Dorośli – 36,90 zł
– Emeryci i renciści – 18,45 zł
– Młodzież od 16-24 lat – 18,45 zł
– Kobiety i młodzież do 16 lat – bezpłatnie

  1. Egzamin na Kartę Wędkarską obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
  2. Po zdaniu egzaminu w Kole uzyska się zaświadczenie o zdanym egzaminie, z którym należy udać się do Urzędu Miejskiego, bądź Starostwa Powiatowego (w zależności od miejsca zameldowania) po odbiór karty wędkarskiej (wymagane jest jedno aktualne zdjęcie, bez pieczęci).Karta wydawana jest na miejscu – koszt odbioru w zależności od cennika Urzędu, Starostwa – około 10/15 zł.
  3. WYMIANA kart wędkarskich, wydawanie duplikatów w przypadku zagubienia, odbywa się również w Urzędzie Miejskim, bądź Starostwie Powiatowym w zależności od miejsca zameldowania.
  4. WYMIANA kart wędkarskich, wydawanie duplikatów w przypadku zagubienia, odbywa się również w Urzędzie Miejskim, bądź Starostwie Powiatowym w zależności od miejsca zameldowania.

WAŻNE:

Warto wiedzieć, iż samo posiadanie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do wędkowania na wodach PZW,  konieczne jest wniesienie opłat za wędkowanie na dany rok kalendarzowy.

Opłaty PZW są ważne jedynie na
ROK KALENDARZOWY (01.01. – 31.12. b.r.)