Skip to content

Informacje

Okręg PZW w Szczecinie jest właścicielem Ośrodka Zarybieniowo Hodowlanego w Goleniowie.
W skład ośrodka wchodzą stawy odrostowe oraz wylęgarnia ryb.
Wylęgarnia wyposażona jest w 15 aparatów Kalifornijskich, 52 słoje Weissa, 10 basenów do podchowu wylęgu. W ośrodku tym istnieje możliwość produkowania wylęgu takich gatunków jak: troć wędrowna, łosoś, pstrąg potokowy, szczupak, sielawa, sieja, certa, jaź, kleń, boleń, miętus, karp, lin. Obecny potencjał produkcyjny obliczony jest na:

– 1 800 000 szt. wylęgu troci i łososia (rocznie)
– 7 000 000 szt. wylęgu sielawy i siei (rocznie)
– 2 500 000 szt. wylęgu szczupaka (rocznie)
– 80 000 szt. narybku letniego pstrąga potokowego (rocznie)

Powyższa produkcja prawie w całości zaspakaja obecne potrzeby środowiskowe na zarybianie wymienionymi gatunkami wód naszego Okręgu.

Budynek wylęgarni
Słoje Weissa
Aparaty Kalifornijskie

Stawy ośrodka w Goleniowie, mają powierzchnie ca 18,66 ha (8 stawów produkcyjnych)
i pozwalają na kontynuowanie procesu produkcyjnego w celu uzyskania starszego materiału zarybieniowego. Obecnie produkowany jest narybek letni, jesienny i kroczek: lina, karpia, szczupaka, sandacza, suma, karasia, okonia, płoci, certy, siei i jazia.