Zarząd Okręgu

SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU PZW W SZCZECINIE NA KADENCJĘ 2017 – 2021

1 Rogalewicz Grzegorz Prezes Zarządu
2 Paweł Bucyk Sekretarz
3 Stefan Dembek Skarbnik
4 Sindrewicz Krzysztof Wiceprezes ds. sportu
5 Stanisław Marcinkowski Członek Zarządu ds. organizacyjnych
6 Bergandy-Owsik Barbara Członek Zarządu ds. przystani i stanic wędkarskich
7 Perełka Wiesław Członek Zarządu ds. ochrony wód (SSR)
8 Trochimiuk Andrzej Członek Zarządu
9 Walczak Lech Członek Zarządu
10 Zemler Dariusz Członek Zarządu
11 Ziemba Kazimierz Członek Zarządu
12 Nagórska Barbara Członek Zarządu
13 Nalborska Grażyna Członek Zarządu
14 Arłukowicz Bronisław Członek Zarządu
15 Ornat Ryszard Członek Zarządu