Zarząd Okręgu

SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU PZW W SZCZECINIE NA KADENCJĘ 2017 – 2021

1 Rogalewicz Grzegorz Prezes Zarządu
2 Paweł Bucyk Sekretarz
3 Stefan Dembek Skarbnik
4 Tański Adam Wiceprezes ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej
5 Sindrewicz Krzysztof Wiceprezes ds. sportu
6 Stanisław Marcinkowski Członek Zarządu ds. organizacyjnych
7 Bergandy-Owsik Barbara Członek Zarządu ds. przystani i stanic wędkarskich
8 Perełka Wiesław Członek Zarządu ds. ochrony wód (SSR)
9 Praszczyk Stanisław Członek Zarządu ds. młodzieży
10 Trochimiuk Andrzej Członek Zarządu
11 Walczak Lech Członek Zarządu
12 Zemler Dariusz Członek Zarządu
13 Ziemba Kazimierz Członek Zarządu
14 Nagórska Barbara Członek Zarządu
15 Nalborska Grażyna Członek Zarządu
16 Arłukowicz Bronisław Członek Zarządu
17 Ornat Ryszard Członek Zarządu