Skip to content

Okręgowy Sąd Koleżeński

Skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Okręgu PZW w Szczecinie:

1 Waldemar Wrona Przewodniczący OSK
2 Jędrzejewski Adam Zastępca Przewodniczącego OSK
3 Nowosielski Henryk Sekretarz OSK
4 Białas Kazimierz Członek OSK
5 Fitzer Kazimierz Członek OSK
6 Kierejewski Andrzej Członek OSK
7 Wołczak Wiesław Członek OSK