Okręgowy Sąd Koleżeński

Skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Okręgu PZW w Szczecinie:

1 Waldemar Wrona Przewodniczący OSK
2 Kazimierz Fitzer Zastępca Przewodniczącego OSK
3 Waldemar Demczuk Sekretarz OSK
4 Kazimierz Białas Członek OSK
5 Marian Dudziak Członek OSK
6 Zygmunt Lisowski Członek OSK
7 Henryk Nowosielski Członek OSK