Skip to content

Wody innych dzierżawców

Ostateczny wykaz – wody innych dzierżawców udostępnione
dla członków PZW z Okręgu Szczecin

Dodatkowe jeziora udostępnione na 2021 rok dla członków Okręgu PZW Szczecin, którzy wykupili składki roczne na zagospodarowanie i ochronę wód – okręgowe  na 2021 rok.

Na 2021 rok Okręg PZW w Szczecinie zawarł umowę, na  mocy której wędkarze Okręgu PZW
w Szczecinie – po wykupieniu odpowiednich składek okręgowych (obowiązują również składki uzupełniające łódź i trolling)  mogą wędkować, bez dodatkowych opłat na następujących wodach:

Lp.JEZIOROGminaUmowa do: UWAGI 
1.MĘTNOCHOJNA31.12.2022z brzegu, łodzi i trolling (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź i trolling)
2.OSTRÓW (Stoki)CHOJNA31.12.2022z brzegu, łodzi i troling (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź i trolling)
3.CZACHÓW (Czachowskie Duże)CEDYNIA31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
4. BIAŁĘGITRZCIŃSKO ZDRÓJ31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
5.JELENINTRZCIŃSKO ZDRÓJ31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
6.NAROSTCHOJNA31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
7.WITNICKIE MAŁEMORYŃ31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
8.WITNICKIE WIELKIEMORYŃ31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
9.MIERNO MORYŃ31.12.2022z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)

INFORMACJE DODATKOWE

Wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i składkę okręgową (nizinną lub górską)  są uprawnieni do wędkowania z brzegu, a posiadający dopłatę PZW Szczecin (znaczek na łódź oraz trolling) –  mogą również wędkować z łodzi (zgodnie z informacją w tabeli – UWAGI).

– Dla członków PZW z opłaconymi składkami na 2021 rok – wędkowanie  bez wnoszenia dodatkowych opłat na rzecz „dzierżawcy”.

– Wędkarzy obowiązuje „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW” oraz ZBIÓR PRZEPISÓW

DOTYCZĄCY ZASAD UPRAWIANIA WĘDKARSTWA W OKRĘGU PZW SZCZECIN na 2021

rok, a także dodatkowe ustalenia „Dzierżawcy” dotyczące ochrony udostępnionych wód

w tym :

  1. a) Okres połowu ze środka pływającego 01.05 – 31.12.Czas udostępnienia w/w jezior do wędkowania :
    – z brzegu od 01.03.  do  31.12.
    – z łodzi od 01.05.  do  31.12.

Dodatkowe ustalenia, dotyczące  udostępnionych wód.

Na wymienionych powyżej jeziorach Obowiązują następujące przepisy dodatkowe:

  1. a) W przypadku organizowania zawodów wędkarskich przez Okręg PZW w Szczecinie, Dzierżawca powinien zostać poinformowany (na piśmie)  14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. Dzierżawca wydaje zgodę oraz informuje o możliwej ilości maksymalnej uczestników zawodów.
  2. b) Dzierżawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia z wędkowania części lub całego jeziora (np. w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich, konserwacji pomostów, podjazdów, slipów, itp.).