Wody innych dzierżawców

Wody innych dzierżawców udostępnione dla członków PZW Szczecin,
którzy wykupili składki roczne okręgowe
na 2017r.

Na 2017 rok w Okręgu PZW Szczecin obowiązuje umowa, na  podstawie której wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie – po wykupieniu odpowiednich składek okręgowych mogą wędkować bez dodatkowych opłat na poniższej wodzie:

Lp.

JEZIORO

Gmina

Termin obowiązywania umowy do …

UWAGI 

1.

STEKLNO

GRYFINO

09.06.2018

z brzegu,
łódź + trolling (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź
lub na łódź i trolling)

INFORMACJE DODATKOWE

Wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i składkę okręgową (nizinną lub górską)  są uprawnieni do wędkowania z brzegu.

Posiadający składkę uzupełniającą PZW Szczecin (znaczek na łódź) mogą również wędkować z łodzi.

Posiadający składkę uzupełniającą PZW Szczecin (znaczek na łódź i trolling) mogą również wędkować z łodzi przy zastosowaniu metody  trollingowej.

Wędkarzy obowiązują „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW” (dostępny na naszej stronie).
Okręg PZW w Szczecinie