Skip to content

Wody innych dzierżawców

Wody innych dzierżawców udostępnione dla członków PZW z Okręgu Szczecin

Dodatkowe jeziora udostępnione na 2024 rok dla członków Okręgu PZW Szczecin, którzy wykupili składki roczne na zagospodarowanie i ochronę wód – okręgowe  na 2024 rok.

Na 2024 rok obowiązuję umowa zawarta przez Okręg PZW w Szczecinie, na  mocy której wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie – po wykupieniu odpowiednich składek okręgowych (obowiązują również składki uzupełniające łódź i trolling)  mogą wędkować w 2024 r. – bez dodatkowych opłat na następujących wodach:

Lp. JEZIORO Gmina Umowa do: UWAGI 
1. BIAŁĘGI TRZCIŃSKO ZDRÓJ 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
2. JELEŃSKIE (JELENIN) TRZCIŃSKO ZDRÓJ 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
3. NAROST CHOJNA 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
4. WITNICKIE MAŁE MORYŃ 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
5. WITNICKIE WIELKIE MORYŃ 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)
6. MIERNO MORYŃ 31.12.2024 z brzegu i łodzi (jeżeli jest wklejony znak PZW na łódź)

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i składkę okręgową (nizinną lub górską)  są uprawnieni do wędkowania z brzegu, a posiadający składkę uzupełniającą PZW Szczecin (znaczek na łódź oraz trolling) –  mogą również wędkować z łodzi (znaczek na łódź plus trolling) mogą z łodzi wędkować metodą trollingową –  (zgodnie z informacją w tabeli – UWAGI).

– Wędkowanie  bez wnoszenia dodatkowych opłat na rzecz „dzierżawcy”.

– Wędkarzy obowiązuje „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW” oraz ZBIÓR PRZEPISÓW

DOTYCZĄCY ZASAD UPRAWIANIA WĘDKARSTWA W OKRĘGU PZW SZCZECIN na 2024 r., a w 2024 r. na 2024 rok, a także dodatkowe ustalenia „Dzierżawcy” dotyczące ochrony udostępnionych wód  – w tym :

  1. a) Okres połowu ze środka pływającego 01.05 – 31.12. Czas udostępnienia w/w jezior do wędkowania :
    – z brzegu od 01.03.  do  31.12.
    – z łodzi od 01.05.  do  31.12.

Dodatkowe ustalenia, dotyczące  udostępnionych wód.

Na wymienionych powyżej jeziorach Obowiązują następujące przepisy dodatkowe:

  1. a) W przypadku organizowania zawodów wędkarskich przez Okręg PZW w Szczecinie, Dzierżawca powinien zostać poinformowany (na piśmie)  14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. Dzierżawca wydaje zgodę oraz informuje o możliwej ilości maksymalnej uczestników zawodów.
  2. b) Dzierżawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia z wędkowania części lub całego jeziora (np. w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich, konserwacji pomostów, podjazdów, slipów, itp.).