Okręgowa Komisja Rewizyjna

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu PZW w Szczecinie:

1 Henryk Piłat Przewodniczący OKR
2 Janusz Roguski Zastępca Przewodniczącego OKR
3 Andrzej Watychowicz Sekretarz OKR
4 Bogdan Kondratowicz Członek OKR
5 Jerzy Nowicki Członek OKR
6 Teofil Jerzy Ptak Członek OKR
7 Mariusz Sykuła Członek OKR