Skip to content

Nasze programy z dofinansowaniem

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej ryb rzeki Odry


Odbudowa wodnej różnorodności biologicznej zagrożonych gatunków ryb w dolnym odcinku Odry oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą, poprzez budowę wylęgarni ryb z zamkniętym systemem recyrkulacyjnym minimalizującym zużycie wody.


Zakup łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Zakup specjalistycznego sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury.


Remont urządzeń wodnych obiektu stawowego PZW Połchowo oraz zakup specjalistycznego środka transportu w celu poprawy zdrowia i dobrostanu ryb oraz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Dopłaty wodno- środowiskowe dla Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego w Goleniowie będącego własnością Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Dopłaty wodno- środowiskowe dla Obiektu Połchowo koło Węgorzyna, będącego własnością Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Dopłaty wodno- środowiskowe dla Obiektu Sicina będącego własnością Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Zwiększanie funkcjonalności stawów OHZ Goleniów prowadzący do wzrostu produkcji w akwakulturzeDOPOSAŻENIE SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POMORZA ZACHODNIEGO – SPECJALISTYCZNY ŚRODEK TRANSPORTU


ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO WALKI Z KŁUSOWNICTWEM DLA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE STOWARZYSZENIA „WIR”


DOPOSAŻENIE SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW SZCZECIŃSKI – ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU TERENOWEGO