Skip to content

Zakup specjalistycznego sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

UMOWA DOTACJI NR 20224547S Z DNIA 06.12.2022 R.

NA DOFINANSOWANIE ZADANIA:

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ
OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE

Dotujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dotacja udzielona Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na jego wniosek nr 22/2942/S z dnia 29.07.2022 r.

Kwota dotacji: 40 000 zł, całkowity koszt zadania: 79 659 zł.

Cel dofinansowania zadania:

Celem dofinansowania jest zakup sprzętu: fotopułapek,  noktowizorów, termowizorów i smartfonów do użytku podczas prowadzenia kontroli i monitoringu zbiorników wodnych i terenów przyległych przez Społeczną Straż Rybacką Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Przewidywanym rezultatem dofinansowania zadania  będzie skuteczniejsza walka z kłusownictwem wodnym, zwiększenie dbałości o ochronę środowiska, nasilenie walki z zanieczyszczeniami wody i zwiększenie dbałości o czystość terenów przyległych do zbiorników wodnych. Działania te przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności wędkarskiej obszaru działalności Okręgu PZW w Szczecinie a także do zwiększenia bezpieczeństwa na wodzie i podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych całego regionu.