Skip to content

Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury

Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tytuł operacji:

„Złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury”

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Umowa o dofinansowanie: 00021-6521.8-OR1600022/20 zawarta w dniu 28.10.2020 r. w ramach działania: środki dotyczące zdrowia publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1. lit. b rozporządzenia nr 508/2014

w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”