Skip to content

OHZ Goleniów

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tytuł operacji:

Zwiększanie funkcjonalności stawów OHZ Goleniów prowadzący do wzrostu produkcji w akwakulturze

Cel operacji: Zwiększenia konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez zwiększenie funkcjonalności stawów OHZ Goleniów prowadzący do wzrostu produkcji w akwakulturze

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Umowa o dofinansowanie:00021-6521.3.1- OR1600031/17/18 zawarta w dniu 03.12.2018 w zakresie działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”