Skip to content

Dopłaty wodno-środowiskowe – Pyrzyce

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tytuł operacji:

Dopłaty wodno- środowiskowe dla Obiektu Sicina będącego własnością Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Umowa o dofinansowanie:00029-6521.5 – OR1600014/18 zawarta w dniu 19.09.2018 w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o których mowa w art.54 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2- Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”