Skip to content

Remont stawów PZW Połchowo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tytuł operacji:

„Remont urządzeń wodnych obiektu stawowego PZW Połchowo oraz zakup specjalistycznego środka transportu w celu poprawy zdrowia i dobrostanu ryb oraz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.


Umowa o dofinansowanie: 00046-6521.3.1-OR1600020/19 zawarta w dniu 13.01.2020 w zakresie działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze