Skip to content

Odbudowa wodnej różnorodności biologicznej zagrożonych gatunków ryb w dolnym odcinku Odry oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą, poprzez budowę wylęgarni ryb z zamkniętym systemem recyrkulacyjnym minimalizującym zużycie wody.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020

– Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tytuł operacji:

Odbudowa wodnej różnorodności biologicznej zagrożonych gatunków ryb w dolnym odcinku Odry oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą, poprzez budowę wylęgarni ryb z zamkniętym systemem recyrkulacyjnym minimalizującym zużycie wody.

Cel operacji:

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Beneficjent:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.


Umowa o dofinansowanie: : 00010-6521.3.3-OR1600006/17/20 zawarta w dniu 06.05.2020 w zakresie działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.