Skip to content

Zakup łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

UMOWA DOTACJI NR 2020D2892S Z DNIA 10.11.2021 R.

NA DOFINANSOWANIE ZADANIA:

„ZAKUP ŁODZI PATROLOWEJ DLA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ
OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W SZCZECINIE”

Dotujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dotacja udzielona Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na jego wniosek nr 20/1473/S z dnia 15.07.2020 r.

Kwota dotacji: 60 000 zł, całkowity koszt zadania: 130 000 zł.

Cel zakupu łodzi:

Zakupiona łódź patrolowa umożliwi Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie realizację jego zadań związanych z walką z kłusownictwem wodnym i zanieczyszczeniem wody. Łódź wykorzystywana będzie przez Społeczną Straż Rybacką Okręgu PZW w Szczecinie na wodach będących w zasobach Okręgu. Kompleksowe wyposażenie łodzi m.in. w silnik zaburtowy Honda BF80, przyczepę podłodziową Brenderup DMC 1300, echosondę Lowrance Hook 9 umożliwi prowadzenie patroli wodnych zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych i pory roku.

Skuteczniejsza walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniem wody przyczyni się do wzrostu rybności i atrakcyjności łowisk a dbałość o ochronę środowiska i czystość terenów przyległych do zbiorników wodnych podniesie walory turystyczno-rekreacyjne całego regionu.