Skip to content

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej ryb rzeki Odry

UMOWA DOTACJI NR 2023D4721S Z DNIA 20.12.2023 r.

NA DOFINANSOWANIE ZADANIA:

„ODBUDOWA EKOSYSTEMU I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ RYB RZEKI ODRY”

Dotujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dotacja udzielona Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na jego wniosek nr 23/3818/S z dnia 30.08.2023 r.

Kwota dotacji: 453 572,00 zł

Cel dofinansowania zadania i przewidziane rezultaty:

Celem dofinansowania jest odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry.

Cel zostanie zrealizowany poprzez ocenę aktualnego stanu fizykochemicznego wód, monitoring stanu ichtiofauny i bazy pokarmowej ryb, odtworzenie populacji ryb poprzez zarybienia oraz ochronę ryb.