Skip to content

WIR

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO WALKI Z KŁUSOWNICTWEM DLA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE STOWARZYSZENIA „WIR”

Cel operacji: Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie


Stowarzyszenie „WIR”, zakup sprzętu – podstawowe informacje.

Umowa o dofinansowanie nr 00034-6523.2-SW1610061/17/18 z dnia 16.02.2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Nazwa operacji:

Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie stowarzyszenia „WIR”.

Ogólny cel operacji:

Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem  i ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych.

Cel szczegółowy:

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Przedsięwzięcie – Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.

Społeczna Straż Rybacka (SSR) działa na podstawie art.24, art.25, art.26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652). Jako organizacja charytatywna współdziała z Państwową Straż Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Za uzyskane z operacji pieniądze zakupione zostało nowoczesne i nowatorskie wyposażenie do użytku przez strażników SSR powiatów pyrzyckiego, stargardzkiego i gryfińskiego.

Do prowadzenia patroli powietrznych pozyskany został specjalistyczny dron wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem do rejestracji , archiwizowania i przetwarzania danych zebranych podczas prowadzenia patroli. Dodatkowo operator drona ukończył kursy pilotowania UAVO VLOS i UAVO BVLOS umożliwiające pełne wykorzystanie jego możliwości technicznych.

Do prowadzenia patroli naziemno – wodnych zakupiony został specjalistyczny samochód terenowy Mitsubishi L200, łódź pneumatyczna wraz z silnikiem spalinowym i przyczepa do transportu łodzi. Zestaw ten zapewnia pełną mobilność terenową podczas prowadzenia patroli prowadzonych przez SSR.