Skip to content

Zbiór przepisów dotyczący zasad uprawiania wędkarstwa w Okręgu PZW Szczecin na 2020 rok

Zwany dalej Regulaminem (załącznik do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz do Zezwolenia Okręgu PZW w Szczecinie na 2020 rok)

Rozdziały

 1. Wstęp
 2. Obowiązki wędkującego w wodach PZW
 3. Zasady wędkowania
 4. Dozwolone metody połowu
 5. Ochrona ryb
 6. Informacje końcowe

1. WSTĘP

ZBIÓR PRZEPISÓW DOTYCZĄCY ZASAD UPRAWIANIA WĘDKARSTWA W OKRĘGU PZW SZCZECIN, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.
W wodach Okręgu PZW Szczecin nie dopuszcza się amatorskiego połowu ryb kuszą.

2. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W SZCZECINIE

 1. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. (Za wyjątkiem przypadku opisanego w podpunkcie 7).
 3. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale IV. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod ciągłym i bezpośrednim nadzorem ich użytkownika.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Organizatorzy zawodów wędkarskich i innych imprez z udziałem osób wędkujących muszą posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa (Okręg PZW w Szczecinie).
 7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim (na podstawie zezwolenia uprawnionego do rybactwa) zawody sportowe i inne imprezy z udziałem wędkujących lub prowadzone są odłowy kontrolne bądź zarybienie.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić
  o tym zarząd najbliższego koła PZW lub Okręg PZW, policję, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką albo najbliższy organ administracji publicznej.
 9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do biura zarządu okręgu PZW w Szczecinie znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

3. ZASADY WĘDKOWANIA

 1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się
z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 1. a) jednym haczykiem z przynętą, albo
 2. b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma pojedynczymi haczykami, każdy ze sztuczną przynętą lub jedną kotwiczką posiadającą nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 3. c) w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 4. d) przy połowie ryb spod lodu:

– jednym haczykiem z przynętą naturalną albo

– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 1. Przynęty
 2. a) Jako przynęty mogą być stosowane:

– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

– przynęty sztuczne.

 1. b) Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):

– zwierząt i roślin chronionych,

– ryb, minogów i raków wymienionych w rozdziale V, pkt. 5 i 6,

– ikry.

 1. c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe,
  a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem i okresem ochronnym.
 2. d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
 3. e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
 4. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Szczecnie można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach  ochronnych i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb
w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Na jeziorze Węgorzyno (gmina Węgorzyno) – zakaz połowu ze środków pływających od 1 stycznia do 30 kwietnia.

3.5 Na jeziorach: J. Białe (Kiczarowo), J. Bliźniaki i J. Łyse w  gminie. Stargard) oraz j. Starkowskie (Strokowskie) Dolne i j. Starkowskie (Strokowskie) Górne w gminie Węgorzyno) obowiązuje zakaz połowów ze środków pływających.

3.6. Na zbiorniku SICINA w Pyrzycach obowiązują dodatkowe przepisy:

 1. a) zakaz wchodzenia i wędkowania z wyspy,
 2. b) zakaz brodzenia na całym zbiorniku Sicina,
 3. d) KARP – wymiar ochronny do 40 cm i powyżej 70 cm.

3.7. W obwodzie rybackim Liwia Łuża obowiązuje plan ochrony rezerwatu przyrody. (Rozporządzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 19.06.2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Liwia Łuża”).

Do odwołania – w obwodzie rybackim Liwia Łuża dopuszcza się połów ryb:

 1. a) na oznakowanych dużych pomostach,
 2. b) na kanałach dopływowych i odpływowych jeziora (poza granicami rezerwatu przyrody),
 3. c) połów ryb ze środków pływających wyłącznie zgodnie z odrębnym Regulaminem na podstawie specjalnego zezwolenia.

3.8. Na kanale „LIWKA” Jeziora Liwia Łuża – od granicy rezerwatu przyrody do granicy wód morskich wprowadza się limit ilościowy leszcza do zabrania z łowiska – do 10 sztuk na dobę.

3.9. Na jeziorach: J. Piaseczno /Gmina Kozielice/ oraz J. Dłużyńskie (Bukowe) /Gmina Kozielice/ – wprowadza się dodatkowe ograniczenia. (Zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Szczecinie z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziczy Las PLH320060.

Zarządzenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2014 r., poz. 1919).

 1. a) ograniczenie zanęcania do zanęty naturalnej,
 2. b) lokalizowanie stanowisk wędkarskich w sposób niepowodujący niszczenia roślinności,
 3. c) zachowanie szczególnej dbałości o czystość strefy brzegowej i dno zbiornika.

3.10. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. ,,wody górskie”) – zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):

 1. a) na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. ,,wody górskie”),
 2. b) na rzece lnie (całej),
 3. c) na rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:

– odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (wyłączenie od zakazu obowiązuje włącznie ze zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice ),

– odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.

3.11. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (,,wody górskie”) zakaz posiadania i używania OSĘKI.

3.12. Na odcinkach „złów i wypuść” – wody krainy pstrąga i lipienia (,,wody górskie”) obowiązek posiadania podbieraka.

3.13. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. górskich) obowiązują zasady zawarte w załączniku okręgowym do RAPR – opisane szczegółowo w informatorze dotyczącym tych wód.

3.14. Wyłącznie w obwodzie rybackim rzeki Odra Nr 5 (UWAGA – do obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka) – obowiązują poniższe przepisy:

 1. a) SANDACZ (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5),

– wymiar ochronny do 45 cm

 1. b) (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odra Nr 5), okres ochronny dla sandacza od 01.03 do 31.05
 2. c) SZCZUPAK – wymiar ochronny do 45 cm (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5),
 3. d) zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/.

Zakaz nie dotyczy tzw. metody DROP SHOT:

Metoda spinningowa DROP SHOT polega na trwałym i bezpośrednim zamocowaniu haczyka z jednym ostrzem i przynętą do żyłki lub plecionki głównej oraz zamocowanym trwale obciążeniem na końcu zestawu. (Przy tej metodzie nie ma tzw. ,,bocznego troku”),

 1. e) w okresie od 1 marca do 30 kwietnia /każdego roku/ w całym obwodzie rybackim Odry Nr 5 obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodą SPINNINGOWĄ i metodą TROLLINGOWĄ (pełna informacja o wodach obwodu rybackiego Nr 5: www.pzwszczecin.com). (UWAGA – do obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka).

3.15. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 1. a) przechowywać i zabierać ryb poniżej lub powyżej ich wymiarów ochronnych,
 2. b) sprzedawać złowionych ryb,
 3. c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
 4. d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
 5. e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych
  i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
 6. f) łowić metodą „szarpaka”. Definicja metody kłusowniczej – tak zwanego „SZARPAKA”: kłusownicza metoda połowu wędką (spinningiem) powodująca kaleczenie zewnętrznej powłoki ryb, polegająca na stałym, energicznym podrywaniu i opuszczaniu wędziska
  z przymocowaną linką główną (żyłka lub plecionka), na której zamocowana jest kotwica lub haczyk oraz obciążenie,
 7. g) zabierać ryb podhaczonych poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych. Wędkarz ma obowiązek wypuszczenia z powrotem do łowiska ryb podhaczonych w powyższy sposób),
 8. h) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
 9. i) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. j) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
 11. k) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
 12. l) wędkować z mostów,

ł) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,

 1. m) zabierać z łowiska pstrąga potokowego, troci wędrownej , troci jeziorowej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce (ryby należy wypuścić z powrotem do łowiska),
 2. n) na wszystkich jeziorach, kanałach (nie dotyczy kanałów obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5) stawach i zbiornikach zaporowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Szczecinie obowiązują następujące zakazy w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku:

– zakaz połowu ryb metodami SPINNINGOWĄ, MUCHOWĄ oraz TROLLINGOWĄ,

– zakaz połowu na żywą i martwą rybkę (na tzw. ,,żywca”),

 1. o) zakaz stosowania przynęt MANDUL oraz typu MANDULA na rzekach, kanałach, zbiornikach zaporowych (zakaz nie dot. jezior).

3.16. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 1. a) ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić w sposób humanitarny – bezpośrednio po złowieniu,
 2. b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.17. Złowione ryby poniżej lub powyżej wymiaru ochronnego lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.18. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.19. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.20. Zakaz używania kwoka w okresie ochronnym suma.

3.21. Okręg PZW w Szczecinie może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

3.22. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1m x 1m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.23. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.18. Ryby przeznaczone na przynętę,
w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.16.

3.24. Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. wody „górskie”) – wyodrębnionych w osobnej tabeli – obowiązują odstępstwa od zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, opisane szczegółowo w informatorze dotyczącym tych wód.

4. DOZWOLONE METODY POŁOWU

 1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. a) łowiąc z brzegu – 10 m,
 2. b) między łodziami lub brodząc – 25 m,
 3. c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.
 4. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,
 2. b) łowiąc z łodzi – 50 m.
 3. Metoda trollingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki (haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm). Przynęta holowana za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

 1. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma pojedynczymi haczykami, każdy ze sztuczną przynętą lub jedną kotwiczką posiadającą nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione
w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

 1. a) z brzegu lub brodząc – 25 m,
 2. b) z łodzi – 50 m.
 3. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy w sposób humanitarny uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

5. OCHRONA RYB

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

boleń do 40 cm,

brzana do 40 cm,

certa do 30 cm,

głowacica do 70 cm,

jaź do 25 cm,

jelec do 15 cm,

karp do 30 cm (nie dotyczy rzek) oraz powyżej 70 cm. Górny wymiar karpia za wyjątkiem następujących wód:

 1. a) wszystkie rzeki,
 2. b) jeziora: j. Czarnogłowy Duże (gmina Przybiernów), j. Morzycko (gmina Moryń), j. Zajezierze (gmina Węgorzyno), zb. Lisowo (gmina Płoty), zb. Rejowice (gmina Gryfice, gmina Płoty).

kleń do 25 cm,

lin do 25 cm,

lipień do 35 cm (dzienny limit ilościowy pstrąga potokowego i lipienia łącznie 2 sztuki),

łosoś: całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia.

miętus:

 1. a) w obwodzie rybackim „ODRA nr 5” – do 30 cm;
 2. b) w pozostałych wodach do 25 cm;

okoń do 17 cm oraz powyżej 35 cm (górny wymiar ochronny okonia obowiązuje w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże /gm. Kozielice/, Zb. Lisowo, j. Morzycko /gm. Moryń/, j. Nowogardzkie, j. Okonie /gm. Golczewo/, j. Ostrowo (Mierzęcin), j. Piaski /gm. Wolin/, j. Portowe,
(z kanałami Regaliczka i Rybnym), j. Przybiernowskie, Zb. Rejowice, Zb. Sicina, j. Sierakowo (Sierakowskie), /gm. Suchań/, j. Szczucze /gm. Golczewo/, j. Węgorzyńskie, j. Zajezierze /gm. Węgorzyno/,

płoć (wymiar ochronny płoci obowiązuje wyłącznie na jeziorach Czarnogłowy Duże i Średnie: do 15 cm),

pstrąg potokowy do 35 cm oraz powyżej 50 cm (dzienny limit ilościowy pstrąga potokowego i lipienia łącznie 2 sztuki),

rozpiór do 25 cm,

sandacz:

 1. a) do 50 cm oraz powyżej 80 cm (górny wymiar ochronny sandacza obowiązuje w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże /gm. Kozielice/, Zb. Lisowo, j. Morzycko /gm. Moryń/, j. Nowogardzkie,
  Okonie /gm. Golczewo/, j. Ostrowo (Mierzęcin), j. Piaski
  /gm. Wolin/, j. Portowe, (z kanałami Regaliczka i Rybnym),
  j. Przybiernowskie, Zb. Rejowice, Zb. Sicina, j. Sierakowo (Sierakowskie), /gm. Suchań/, j. Szczucze /gm. Golczewo/, j. Węgorzyńskie, j. Zajezierze /gm. Węgorzyno/,
 2. b) do 45 cm wyłącznie w obwodzie rybackim „ODRA nr 5”

sapa do 25 cm,

sieja do 35 cm,

sielawa do 18 cm,

sum do 70 cm,

szczupak:

 1. a) do 50 cm oraz powyżej 90 cm (górny wymiar ochronny szczupaka obowiązuje w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże
  /gm. Kozielice/, Zb. Lisowo, j. Morzycko /gm. Moryń/, j. Nowogardzkie, j. Okonie /gm. Golczewo/, j. Ostrowo (Mierzęcin), j. Piaski /gm. Wolin/, j. Portowe, (z kanałami Regaliczka i Rybnym), Przybiernowskie, Zb. Rejowice, Zb. Sicina, j. Sierakowo (Sierakowskie), /gm. Suchań/, j. Szczucze /gm. Golczewo/, j.Węgorzyńskie, j. Zajezierze /gm. Węgorzyno/,
 2. b) wyłącznie w obwodzie rybackim „ODRA nr 5” – do 45 cm

świnka do 25 cm,

troć wędrowna do 35 cm,

troć jeziorowa do 50 cm,

węgorz do 50 cm,

wzdręga do 15 cm.

 1. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,

certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

głowacica od 1 marca do 31 maja,

lipień od 1 marca do 31 maja,

łosoś 1 października do 31 grudnia (całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia).

miętus od 1 grudnia do końca lutego,

pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

sieja od 1 października do 31 grudnia,

sielawa 1 października do 31 grudnia,

sandacz:

 1. a) od 1 stycznia do 31 maja,
 2. b) wyłącznie w obwodzie rybackim Rzeki Odry Nr 5 okres ochronny dla sandacza od 1 marca do 31 maja,

sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

sum od 1 stycznia do 31 maja,

szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

świnka od 1 stycznia do 15 maja,

troć wędrowna od 1 października do 31 grudnia,

troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza .
 2. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

– alosa,

– babka czarnoplamka,

– babka mała,

– babka piaskowa,

– brzanka,

– ciosa,

– dennik,

– głowacz pręgopłetwy,

– głowacz białopłetwy,

– igliczniowate – wszystkie gatunki,

– jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,

– kiełb białopłetwy,

– kiełb Kesslera,

– kozy – wszystkie gatunki,

– kur rogacz,

– minogi – wszystkie gatunki,

– parposz,

– piekielnica,

– piskorz,

– pocierniec,

– różanka,

– strzebla błotna,

– śliz,

– taśmiak długi.

 1. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
 2. WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE LIMITY ILOŚCIOWE RYB DO ZABRANIA Z ŁOWISK:

7.1 W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

– głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby (w godz. 0:00 – 24:00)

– sum 2 szt.

– troć jeziorowa, troć wędrowna, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) 2 szt.

– lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 2 szt.

– brzana 3 szt.

– karp 3 szt.

– lin 4 szt.

– certa 5 szt.

– węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

 1. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
 2. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale III, pkt. 3.18.
 3. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
 4. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego,
  a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

– Ustawy prawo wodne,

– Ustawy prawo o ochronie środowiska,

– Ustawy o rybactwie śródlądowym,

– Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

– Ustawy o lasach,

– Ustawy o ochronie przyrody,

– Ustawy o ochronie zwierząt,

– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (z późniejszymi zmianami).