Skip to content

Sprawozdanie 2013

OCHRONA WÓD

prowadzona przez Społeczną Straż Rybacką Okręgu PZW w Szczecinie

Każdego dnia roku 2013, przez cała dobę, niezależnie od warunków pogodowych,      4 zespoły strażników społeczników wystawione przez 9 Powiatowych Społecznych Straży Rybackich, jakie funkcjonują na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, pilnowały wód naszego rejonu.

Działania  naszych Społecznych Strażników służyły przede wszystkim zwalczaniu kłusownictwa, dbałości o ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą. Obszar wód poddawanych kontroli jest ogromny. Zbiorniki wodne na terenie naszego Okręgu obejmują ponad 5600 hektarów, a obowiązuje nas również nadzór nad pozostałymi wodami powierzchniowymi leżącymi w granicach administracyjnych powiatów: szczecińskiego, polickiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, goleniowskiego, gryfickiego, łobeskiego, stargardzkiego i kamieńskiego.

Mając świadomość zagrożeń wynikających z kłusownictwa, 290 Strażników Społecznych (SSR) prowadziło zintensyfikowane kontrole zbiorników wodnych i rzek, korzystając ze wsparcia naszych sprzymierzeńców tj.: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Leśnej, Urzędu Morskiego i WOPR-u.

Efektem 1430 kontroli i zasadzek było ujawnienie 1579 przypadków naruszeń prawa ze strony łowiących ryby. Sprawcami byli zarówno wędkarze,  w tym należący do PZW, jak i rybacy. Większość ujawnionych występków, których szkodliwość była nieznaczna, kończyła się /889/ upomnieniem bądź mandatem karnym /140/ wystawionym przez funkcjonariuszy mundurowych, którzy wspierali nasze działania. Były jednak i takie przypadki, kiedy sprawcy tych czynów kierowani byli przez interweniujących strażników do organów ścigania, a ocenę całego zajścia przeprowadzał Sąd. W skrajnych sytuacjach naruszenie prawa kończyło się dla kłusowników konfiskatą sprzętu (wędek, siatek, środka pływającego), wysoką grzywną, koniecznością zapłaty nawiązki – czyli zadośćuczynienia dla właściciela wody dochodzącego do kilku tys. złotych, podaniem wyroku do publicznej wiadomości na koszt skazanego, zapłatą kosztów sądowych, a niejednokrotnie również karą kilku miesięcy ograniczenia wolności.

Tak m. in. występki kłusownicze zakończyły się dla:

 1. Janusza J., który w miejscowości Grabowo na rzece Świniec poławiał ryby narzędziem kaleczącym, za co Sąd Rejonowy wymierzył mu:
 • karę grzywny w wys. 600 zł
 • zapłatę nawiązek na rzecz PZW w kwocie 1.955,25 zł
 • przepadek wędki z kołowrotkiem + plecakiem
 • podanie na koszt skazanego treści wyroku w „Gazecie Gryfickiej”
 • zatrzymanie karty wędkarskiej na rok
 1. Mariusza Sz. i Jerzego Ch., którzy na jez. Rozgwiazda gmina Goleniów, nie będąc uprawnieni, łowili ryby z łodzi za pomocą sieci. Sąd w Goleniowie wyczyny pseudorybaków wycenił na:
 • kary ograniczenia wolności po 6 miesięcy z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godz. miesięcznie.
 • przepadek łodzi z wiosłami oraz sieci
 • podanie treści wyroku do wiadomości publicznej
 • obciążenie kosztami postępowania sądowego

Czy warto było prowadzić takie nielegalne połowy? Wiedzą o tym najlepiej sami skazani, a ci, którym do tej pory się udało, dzięki tym przykładom może zastanowią się i wyciągną wnioski na przyszłość.

W sumie w roku 2013 nasi Społeczni Strażnicy skierowali do organów ścigania 235 spraw, ujawniając 345 sieci kłusowniczych, zdejmując z wody 663 samołówek oraz 18 sznurów węgorzowych. Zatrzymano także pseudowędkarzom 283 wędki. Kłusownicy stracili także: 2 łodzie, 5 pontonów, a do naszych wód powróciło 700 szt. ryb odebranych wodnym wandalom. Udało się także zatrzymać 2 zespoły kłusownicze posługujące się agregatami prądotwórczymi. Sprawy te czekają na rozstrzygnięcie przez sądy.

Zdajemy sobie sprawę, że pomimo tak znaczących efektów, ujawniamy tylko czubek góry lodowej. Nasze działania nie w pełni nas satysfakcjonują, ponieważ w dalszym ciągu całe rzesze „amatorów rybiego mięsa” próbują je pozyskać, łowiąc w miejscach ich koncentracji (tarliska, zimowiska), czym się da, począwszy od wymyślnych wędek po sieci i urządzenia prądotwórcze.

Ostrzegamy jednak, iż prędzej czy później nasze wysiłki doprowadzą do ukrócenia występków „pseudorybaków”, tym bardziej, że z roku na rok dozbrajamy naszych Społecznych Strażników w profesjonalne środki do obserwacji i dokumentowania zdarzeń (aparaty fotograficzne, kamery, foto – pułapki, noktowizory, lornetki, środki transportu: nowe samochody terenowe, łodzie, pontony).

Środki finansowe na zakup tego sprzętu zapewnia nam systematycznie Okręg PZW Szczecin, niektóre Starostwa Powiatowe poprzez dotację na ochronę środowiska, a ostatnio także fundusze Unii Europejskiej, poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Sieja”.

Przeciwstawianie się tym negatywnym zjawiskom, poprzez wspólne działania zwalczające „patologię na wodzie”, nie pozwoli na bezkarne panoszenie się na wodach naszego Okręgu wandali środowiska.

Dlatego też  apeluję do wszystkich miłośników środowiska wodnego, a szczególnie do Członków PZW: jeśli widzicie panoszące się zło, dzwońcie pod numery telefonów podane w waszych zezwoleniach /tzw. rejestrach połowu/ do odpowiednich służb, czujcie się właścicielami tych wód i dbajcie razem z nami o ich piękno i zasobność w ryby.

Ważne jest również przestrzeganie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, znajomość wymiarów i okresów ochronnych ryb – patrz:

https://pzwszczecin.com/wp-content/uploads/Regulamin_Amatorskiego_Polowu.pdf ,

a także rozdziału III. Obowiązki wędkującego na wodach PZW,  punkt 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

Pamiętajmy o każdorazowym sprzątaniu naszych łowisk po zakończonym wędkowaniu, dbajmy o miejsca, w których wędkujemy, utrzymujmy tam czystość i porządek, dajmy lepszy przykład innym wędkującym obok, niech widzą i naśladują. Dzięki temu skończymy z zanieczyszczaniem naszych wód i lasów.

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Koordynator ds. Powiatowych Społecznych Straży Rybackich

Okręgu PZW Szczecin

Ryszard Żochowski

Widzisz jak kłusują, zadzwoń:

 • Państwowa Straż Rybacka w Szczecinie  tel. (91) 430 36-53
  poniedziałek – od godz. 07:30 do godz. 17:00
  wtorek, środa, czwartek, piątek – od godz. 07:30 godz. do 15:30
 • Powiatowa Społeczna Straż Rybacka:

 

POWIAT TELEFON
Gryfice 791-750-472
Gryfino 784-003-679
Stargard 695-626-995
Pyrzyce 509-750-812
509-170-813
509-750-814
Kamień Pomorski 722-065-771
Goleniów 784-059-497
Police 728-395-436
Szczecin 728-807-620
Łobez 501-790-082