Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „Puchar Burmistrza Pyrzyc”

Zaproszenie na Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „Puchar Burmistrza Pyrzyc”  – 02 czerwca 2019r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy serdecznie zaprasza wędkarzy Okręgu PZW w Szczecinie na Spławikowe Zawody Wędkarskie Puchar Burmistrza Pyrzyc, które odbędą się w dniu 02 czerwca 2019r. na łowisku Zbiornik Sicina w Pyrzycach. Zbiórka zawodników o godzinie 07:00. Udział w zawodach mogą brać wędkarze reprezentujący Kluby i Koła Okręgu PZW w Szczecinie. Każde Koło i Klub może wystawić dowolną ilość drużyn i zawodników indywidualnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez koło lub klub załączonej do komunikatu karty zgłoszenia z wpisanymi nazwiskami wszystkich zawodników trenera i osoby towarzyszące, którzy wezmą udział w zawodach. Zawodnicy nie zgłoszeni przez Koła/Kluby na załączonej karcie  nie będą dopuszczeni do zawodów.  Zgłoszenia na innych kartach/protokołach  niż załączona nie będą przyjmowane. Karty zgłoszenia należy przesłać do . Karty zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres biura zawodów:

sekretariat.zawodow@gmail.com  (UWAGA NOWY ADRES MAILOWY!!!)   do dnia 28.05.2019r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględnione. Prosimy o rzetelne przesyłanie zgłoszeń – jest to niezbędne do właściwego przygotowania łowiska i zabezpieczenia posiłków.

W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach senior, junior i kobieta oraz klasyfikacja drużynowa (drużyny 5-osobowe- 3 seniorów, 1 junior, 1 kobieta).

Opłata organizacyjna (pobierana na miejscu zawodów):

30 zł od każdego zawodnika,

20 zł. od trenera,

20 zł. osoba towarzysząca.

Serdecznie  Zapraszamy
Okręgowy Kapitanat Sportowy


Karta zgłoszenia Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „Puchar Burmistrza Pyrzyc” (pdf)


 

PROGRAM ZAWODÓW

GP Okręgu PZW w Szczecinie  „Puchar Burmistrza Pyrzyc”

02 czerwca 2019r.  łowisko Zbiornik Sicina w Pyrzycach.

 

6:45-7:00            Przyjmowanie zawodników na terenie łowiska (lista obecności)

7:00                     Zbiórka zawodników, odprawa techniczna, Losowanie sektorów i stanowisk w sektorach

7:30  – 8:00        Dojście do stanowisk

8:00                     I sygnał – wejście na stanowiska

8:40                     II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt

9:50                     III sygnał – nęcenie zanęta ciężką

10:00                   IV sygnał – rozpoczęcie zawodów

13:55                   V sygnał – 5 minut do końca zawodów

14:00                   VI sygnał – koniec zawodów

15:30                   posiłek, ogłoszenie wyników  zawodów