Wymiary i okresy ochronne

Na wodach Okręgu PZW Szczecin obowiązuje
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
ponadto wprowadzono:

 

1. Wymiary ochronne ryb - obowiązujące na wodach PZW Szczecin:

 • pstrąg potokowy  do 35cm
 • lipień do 35 cm
 • płoć do 15 cm (tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie, w pozostałych wodach bez wymiaru ochronnego). 

* Pozostałe wymiary i okresy ochronne ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, patrz ZASADY WĘDKOWANIA → Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (pobierz).

2. Limity ilościowe (dobowe) - obowiązujące na wodach PZW Szczecin:

 • limit dzienny możliwy do zabrania z łowiska pstrąga potokowego i lipienia – łącznie 2 szt.
 • całkowity  zakaz  zabierania  z  łowiska łososia
 • zakaz  zabierania: pstrąga potokowego, troci wędrownej i lipienia złowionych na   przynęty  roślinne i zwierzęce

*  Pozostałe   limity    ilościowe,   patrz   Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

3. Metody połowu, obowiązuje:

Stały zakaz spinningowania na Rzece Świniec (w Kamieniu Pom.) od  01.01 – 30.04.

W obwodzie rybackim Rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia połowu metodą tzw. „SZARPAKA”:

Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g (cały rok). Zakaz nie dotyczy tzw. metody DROP SHOT.

Zakaz spinningowania w okresie od  01.01. – 30.04. na  wyznaczonych  obszarach:

 • Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
 • Kanał Parnicki w granicach obwodu.
 • Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego (Odyniec) i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego  napięcia   w odległości ok. 300 m. poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
 • Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do  śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
 • Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.

UWAGA – Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka

 Podstawa: Uchwała Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 67/2007r. z dnia 10.09.2007r.

 • SANDACZ  – wymiar ochronny do 45 cm  (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rz. Odry Nr 5)
 • SZCZUPAK  – wymiar ochronny do 45 cm  (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rz. Odry Nr 5)

Podstawa:   1./ Uchwała Nr 234 Zarządu Głównego PZW (z  dnia  05 października 2013r.)

                        2./ Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 17/2013  (z  dnia 07 października 2013r.)

 

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5

 

W niżej wymienionych obszarach obowiązuje

całkowity zakaz połowu od  01.01. – 15.05. każdego roku

1.

Odra Zachodnia

2 km w górę od Przekopu Klucz – Ustowo (Skośnica)

2000 m

2.

Międzyodrze

2 rozlewiska na północ od autostrady

całe

3.

Międzyodrze

Kanał Obnica na południe od śluzy przy Przekopie Klucz-Ustowo

400 m

4.

Odra Wschodnia

Kanał Klucki na zachód m. Szczecin – Klucz

Na całej długości

5.

Regalica

Kanał Cegielinka na zachód od m. Szczecin – Zdroje

Na całej długości

 

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Rega nr 14

1.

Od jazu stałego w miejscowości Gryfice do mostu betonowego.

Gryfice

Całoroczny zakaz wędkowania.

2.

Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie.

Trzebiatów

Zakaz wędkowania
od 01 maja do 30 lipca
i od 01 września
do 15 lutego

3.

Od stacji pomp „Rega” ( biała pompa) w rejonie m. Trzebusz do mostu drogowego w Mrzeżynie.

Trzebiatów

Zakaz wędkowania
od 20 marca do 31 maja

 

4. W Okręgu PZW w Szczecinie wyznaczono wody, na których obowiązują ograniczenia zawarte w „Wykazie wód krainy pstrąga i lipienia”, patrz WYKAZ WÓD Rzeki górskie.