Zarząd Okręgu

WYKAZ
Członków Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Rogalewicz Grzegorz

PREZES ZO

2

 Kornaszewski Włodzimierz

Wiceprezes ds. organizacyjnych

3

Tański Adam

Wiceprezes
ds. gospodarki rybacko – wędkarskiej

4

Paszkiewicz Edward

Skarbnik

5

Barbara Bergandy-Owsik

Sekretarz

6

Perełka Wiesław

Członek Zarządu ds. SSR

7

Sokół Tadeusz

Członek Zarządu

8

 Czekanowski Andrzej

Członek Zarządu

9

 Edelwajn Grzegorz

Członek Zarządu

10

 Kowalczyk Zbigniew

Członek Zarządu

11

Nalborska Grażyna

Członek Zarządu

12

Zdanowicz Jan

Członek Zarządu

13

Tokarski Andrzej

Członek Zarządu

14

Stefan Dembek

Członek Zarządu

Wykaz
KOMISJI REWIZYJNEJ
Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Juras Zbigniew

Przewodniczący OKR

2

Praszczyk Stanisław

Zastępca Przewodniczącego OKR

3

Watychowicz Andrzej

SEKRETARZ

4

Rosiak Mieczysław

Członek OKR

5

Nowicki Jerzy

Członek OKR

6

Czerniak Witold

Członek OKR

7

Ziemba Kazimierz

Członek OKR

Wykaz
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

 Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Popławski Andrzej

Przewodniczący OSK

2

Biernaczyk Marcin

Zastępca Przewodniczącego OSK

3

Nagórska Barbara

SEKRETARZ

4

Jokiel Zdzisław

Członek OSK

5

Fitzer Kazimierz

Członek OSK

6

Lisowski Zygmunt

Członek OSK

7

Kozieł Andrzej

Członek OSK

Wykaz
KOMISJI  ds.  ODZNACZEŃ
Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

 Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Czekanowski Andrzej

Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń

2

Sauermann Barbara

Sekretarz Komisji ds. Odznaczeń

3

Gancarczyk Jerzy

Członek Komisji ds. Odznaczeń

Rzecznik Dyscyplinarny
Okręgu PZW Szczecin

kadencja 2013 – 2017

Lp.

 Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Henryk Piłat

Rzecznik Dyscyplinarny

Zestawiła: Jagodzińska Beata