Skład Rady ds. Młodzieży

Skład osobowy
Rady ds. Młodzieży
działającej przy Okręgu PZW Szczecin

kadencja 2013 – 2017

Adam Kalinowski Członek Rady ds. Młodzieży 663-875-368
Stanisław Praszczyk Wiceprzewodniczący
ds. szkoleń i organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych
 504-087-425
 Piotr Kawiński Członek Rady
ds. dyscypliny rzutowej
 693-436-955
Jacek Pilch Sekretarz,
łącznik ds. OKS
 692-529-200
Jerzy Gancarczyk  Członek Rady ds. młodzieży  668-552-155
Sławomir Kajkowski  Członek Rady ds. młodzieży  660-414-243