Skład Rady ds. Młodzieży

Skład osobowy
Rady ds. Młodzieży
działającej przy Okręgu PZW Szczecin

kadencja 2013 – 2017

Stanisław Praszczyk Przewodniczący Rady  504-087-425
Grażyna Nalborska Wiceprzewodnicząca Rady  504-087-425
Adam Kalinowski Członek Rady ds. Młodzieży 663-875-368
Piotr Kawiński Członek Rady ds. Młodzieży 693-436-955
Jerzy Gancarczyk  Członek Rady ds. młodzieży  668-552-155
Sławomir Kajkowski  Członek Rady ds. młodzieży  660-414-243